KUŞAKLAR VE ÖZELLİKLERİ

GENZA > KUŞAKLAR VE ÖZELLİKLERİ

KUŞAKLAR VE ÖZELLİKLERİ

Farklı nesillerin hayata uyum sağlamaları değişiklik göstermektedir. Bu değişikliklerin temel nedenlerinden bir tanesidir kuşaklar. Peki kuşak nedir? Türkiye’de kaç kuşak bir arada yaşıyor?

Kuşak; hemen hemen aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarında yaşamış ve dolayısıyla birbirine benzer sorumluluklarla yükümlü olmuş kişiler topluluğuna denilmektedir.

Fakat kuşakları, insanların doğdukları zamanı baz alarak sınıflandırmak doğru olmaz. Aynı zamanda onları oluşturan topluluğun deneyimleri ve düşünceleri de kuşakları sınıflandırmak için önem arz etmektedir. Her bir kuşağın nitelikleri, değişimlerin ve önceki kuşaklardan gelen aktarımların bir sonucu olarak şekillenmektedir. Öte yandan her kuşağın hayatı algılama ve farklı iletişim tarzlarıyla mevcut yaşam biçimlerini gösteren kendine özgü özellikleri bulunmaktadır.

Ah eski öğrencilerim” diyen öğretmenler, “Biz küçükken akşamları tüm aile sohbet ederdi” diyen ebeveynler, “Gençler eskiden daha farklıydı” diyen otobüsteki amcam, “Öğretmenim beni anlamıyor” diyen çocuklar, “Ben değişmeliyim” diyen ebeveyn… Bu yazı size sesleniyor…

Kuşaklar arası farklar doğal, önemli olan bu farklılıkların hangi tarihi süreçler sonucu oluştuğunu, bu süreçler sonucu ortaya çıkan eğilimlerini ve ihtiyaçlarını anlayabilmek. Sık sık sohbet konusu olan nesil teorisini, esprili bir dille, Z Kuşağı Akademisinin perspektifinden sizin için derledik.

Sessiz Kuşak
1927-1945 döneminde doğanlar olarak anılır ki; onlar babaannelerimiz, anneannelerimiz ve dedelerimizdir. Diğer bir ifadeyle bu kuşaktaki insanlar için “Cumhuriyet Kuşağı” yorumunu da yapabiliriz.

Yaşamak için çalışan kuşak…

Ülkemizin yalnızca % 7’sini oluşturmakta olan bu kuşağın yaşam felsefesi yaşamak için çalışmaktır. Bu kuşağın temel yaşama felsefesi ihtiyaçlarını karşılayacak kazancı elde edebilmektir. O yüzden bu kuşağın tüketim alışkanlığı ihtiyaç odaklıdır.

Baby Boomers
Bu kuşak ise 1946-1964 yılları arasında doğan “Baby Boomers” kuşağı olarak isimlendirilen “Patlama Kuşağı”dır. Bu dönemdeki insanların bu şekilde isimlendirilmesinin nedeni ise nüfus artış hızıyla ilintilidir. Diğer bir ifadeyle bu dönemde yıllık doğum hızında büyük artış görülmüştür. Teknoloji yaygın olmadığı için çoğu zaman işlerini kendi kendilerine yapmak zorunda kalmışlardır.

Kurallara sadık bir kuşak…

“Kuralcı” bir kuşak olarak da bilinirler. Sadakat duyguları yüksektir. Aynı zamanda bir yerde uzun süre çalışabilen bir yapıya sahiptirler. Zor işlerde uzun saat çalışmanın önemine inanarak uzun dönem istihdam anlayışıyla çalışırlar. Tüketim alışkanlıklarında da sadakat ağır basar.

X KUŞAĞI

1965-1979 yılları arası doğanlara literatürde “X Kuşağı” denilmektedir. Geçiş dönemi çocukları olarak adlandırılan bu kuşağın o şekilde adlandırılmasının nedeni; söz konusu yıllarda dünyanın önemli değişimler yaşamaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Kurallara uyumlu, sadık ve çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor.

Bireycilik ve rekabetçiliğin önemli olduğu bir kuşak…

Çamaşır makinesi, kaset çalar gibi aletleri gören X kuşağı pek çok dönüşüm yaşamıştır. Paraya fazla odaklanmış olan bu kuşakta bireycilik ve rekabetçilik gibi olgular biraz daha önem kazanmıştır.

Y KUŞAĞI

1980-1999 yılları arası doğanlar “Y Kuşağı” olarak adlandırılmaktadır. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliğini taşırlar. Teknoloji dostu, bireysel, girişimci, rahat, küreselleşmeye başlayan nesildir. Yaşam şartlarında meydana gelen değişimler diğer kuşaklardan farklı tercihlere sahip olmalarını beraberinde getirmiştir.

Yetenek ve başarı odaklı bir kuşak…

Yeteneğe ve başarıya çok fazla saygı gösteriyorlar. Bu nedenle kişisel gelişime ve girişim fırsatlarına daha fazla önem verirler. Bir diğer özellikleri ise yaratıcı ve yenilikçi fikirlere oldukça açık olmalarıdır. Aslında bu kuşağa sosyal medya kuşağı da diyebiliriz. Nedeni ise teknolojiyi çok yakından takip eden, internet üzerinden alışveriş yapan, bilgisayar ve akıllı telefonlar sayesinde birden fazla işi aynı anda yapabilen bir nesil olmalarıdır.

Z KUŞAĞI

Z Kuşağı
2000 yılından sonrası doğanlar için tanımlanan “Z Kuşağı”na gelecek olursak bu kuşak sokaklarda yakar top, saklambaç gibi oyunlarla değil de internet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih eden bir kuşaktır. Teknolojinin direkt kucağında doğan ve teknolojiyle yaşayan bu nesil birden fazla işi aynı anda, kısa süre de ve titiz biçimde yerine getirebilme yeteneğine sahiptir. Hayat standartlarında meydana gelen değişimler Z kuşağı bireylerinin apayrı bir dünyada yetişmelerini sağlamıştır. Özellikle teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler söz konusu kuşağın bireysel özelliklerinin diğer kuşaklardan ayrılmasına neden olmuştur.

Teknoloji, teknoloji, teknoloji… Sanki doğarken teknoloji ile doğdular, çok kolay teknolojiye adapte olmaktadırlar.

Aileler, özellikle de anneler kendilerini çocukların  hayatlarında pek çok alanı düzenlemekten sorumlu hissediyor.

Dikkat süreleri kısa ama aynı anda birden çok haşır neşir olabilir.

Alternatif eğitim… Teknoloji ile iç içe tersine dönmüş sınıflar ya da ekolojik doğal ve teknolojiden uzak eğitim ortamları… Şu anki klasik eğitim ortamları onların ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanıyor.

Proje –bazlı konular, ödevler, temalar ile öğrenme süreci keyifli hale gelebilir, nasıl mı? Nasıl bir yönetici ve ekibi bir sunuma hazırlanır, bu nesil de öğrenmek istediği konuyu aşama aşama araştırarak ve bilgiyi oluşturarak, sunum yoluyla kendini ifade eder.Bu nesil için İnteraktif bir öğrenme ortamı oluşturmak çok önemli.

Whatsapp Bilgi Hattı
1
Whatsapp İletişim Hattı
GENZA (Z KUŞAĞI AKADEMİSİ) İLETİŞİM
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?